Xây dựng Bách Khoa
Hình ảnh hoạt động
 
Hỗ trợ Online

Kỹ thuật:

0986 464 431

Hỗ trợ thông tin:

024 6294 5266

 

 

 

KIẾN THỨC QUẢN TRỊ

4 SAI LẦM THƯỜNG GẶP VỀ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT 4 SAI LẦM THƯỜNG GẶP VỀ TƯ DUY CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT
Chưa bao giờ hai từ “chiến lược” được các doanh nghiệp Việt Nam nhắc đến nhiều như thời gian gần đây. Nào là “chiến lược phát triển”, “chiến lược kinh doanh”, “chiến lược marketing”, “chiến lược nhân sự”... Tuy nhiên, nhận thức chưa đúng về chiến lược và
Nhân viên giỏi - Tài sản hay chi phí ? Nhân viên giỏi - Tài sản hay chi phí ?
“Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Rõ ràng từ xưa ông cha ta đã từng quan niệm nguyên khí của quốc gia vừa là khát vọng, vừa là sức sống của dân tộc.
Bàn về nghệ thuật dùng người và giữ chân nhân tài Bàn về nghệ thuật dùng người và giữ chân nhân tài
Đối với người lao động, tên tuổi và hình ảnh của một doanh nghiệp không chỉ được tô vẽ bằng giá trị cổ phiếu hay các chiến lược quảng cáo rầm rộ mà còn gắn liền với chính sách nhân sự và nguồn nhân lực.